Bài mới :

Chuyên cung cấp lắp đặt các hệ thống kho lạnh để lưu trữ cho thực phẩm, thủy sản, nông sản, nguyên liệu với công suất lên đến 50.000 tấn, nhiệt độ kho lạnh thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Một số hình ảnh minh họa

hinh kho lanh 1 hinh kho lanh 2 hinh kho lanh 3