BNB ENGINEERING

News :

vrv

Bao gồm các sản phẩm:

286_vrv_iv_1[1]286_VRV_III[1]VRV_III_Single286_VRV_III_S[1]

Những tính năng ưu việt cửa Hệ thống VRV

•Dãy sản phẩm đa dạng và phong phú

•Phù hợp cho công trình có qui mô lớn và đa ứng dụng
•Dễ bảo hành, bảo dưỡng
•Thân thiện với môi trường
•Tiện nghi đến mức tối đa
•Điều khiển linh động
•Giải pháp gió tươi
•Chi phí vận hành thấp nhất