Bài mới :

Thiết bị chiller ly tâm hiệu Daikin/McQuay công suất từ 300RT đến 2600RT, sử dụng máy nén ly tâm, tác nhân lạnh R134A

chiler ly tam 1 chiler ly tam 2 chiler ly tam 3 chiler ly tam 4 chiler ly tam 5 chiler ly tam 6 chiler ly tam 7 chiler ly tam 8 chiler ly tam 9 chiler ly tam 91 chiler ly tam 92 chiler ly tam 93 chiler ly tam 94 chiler ly tam